კიზილდას ცემენტის ქარხნები, აზერბაიჯანი

პროექტის დასახელება: კიზილდას ცემენტის ქარხნები, აზერბაიჯანი

რთული და კომპლექსური გადაზიდვის განხორციელება აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე.

ძირითადი დეტალები:

  • 556.245 Frt
  • 3 x 185 ტონიანი ცემენტის სილოსი
  • ტვირთის პარამეტრები:  18.3 x 5.3 x 5.5

გამომგზავნი ქვეყანა: ჩინეთი

დანიშნულების ქვეყანა: აზერბაიჯანი

მომსახურების ჩამონათვალი::

  • არაგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვის შესაძლებლობებისა და გაანგარიშების მომზადება
  • საგზაო ნებართვების უზრუნველყოფა
  • ტვირთის დაბმა/დამაგრების სამუშაოები
  • კომპანისს კუთვნილი ასს-ებით ტრანსპორტირების განხორციელება
  • გადაზიდვის მონიტორინგი