კომპიუტერული მოდელირება

საპროექტო გადაზიდვის ორგანიზების ერთ-ერთი ეტაპია დატვირთული შემადგენლობის (ზომისა და წონის გათვალისწინებით) გზებზე გამტარუნარიანობის შესწავლა და შესაბამისი პროგრამული 2დ და 3დ სიმულაციების მომზადება, რაც თავის მხრივ ძალზე შრომატევადი და საპასუხისმგებლო საქმეა. კერძოდ, ხდება დაგეგმილი მარშრუტების კრიტიკული მონაკვეთების გადალახვის ვიზუალიზაცია. ხდება ჰორიზონტალური და ვერტიკალური დაბრკოლებების გათვლა და მაკორექტირებელი ღონისძიებების დაგეგმვა.

ეს ერთგვარი ხერხია რეალურად დაგანახოთ როგორ იგეგმება თქვენი „რთული“ პროექტის განხორციელებაა.