ჰიდრავ. დომკრატები და სასრიალო სისტემები

ჩვენთვის სასიცოცხლოა ინოვაციური მეთოდების შესწავლა, სწორედ ამიტომ კომპანიის საპროექტო გუნდი მუდმივად ეცნობა სფეროში არსებულ მიღწევებს. და სწორედ განხორციელებული პროექტებით მიღებული გამოცდილებისა და პრაქტიკული ჩვევების ხარჯზე,  თამამდ ვერთვებით ისეთ გადაზიდვებში, რომელიც მოითხოვს მძიმე ტვირთების გადატვირთვას.

ამ მიზნით კომპანიამ შეიძინა რეგიონისთვის უნიკალური ჰიდრავლიკური მოწყობილობები როგორიცაა: ჰიდრავლიკური დომკრატები და სასრიალო სისტემა, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს მილიმეტრის სიზუსტით მოვახდინოთ მძიმეწონიანი ტვირთები როგორც გადატვირთვა ასევე ფუნდამენტზე მოთავსება.