საპორტო მომსახურება

კომპანია "გიანთი ლოჯისტიკსი" გთავაზობთ პირდაპირ წარმომადგენლობით საქმიანობას ფოთისა და ბათუმის პორტებში, მიუხედავად ტვირთის სატრანზიტო, საიმპორტო თუ საექსპორტო რეჟიმისა. მაღალკვალიფიციური თანამშრომლების სახით  შეგვიძლია ვუზრუნველყოთ ყველა საპორტი ოპერაციის სათანადოდ განხორციელება. 

საპორტო მომსახურების მოკლე ჩამონათვალი:

  • აგენტირება
  • ტვირთის პარამეტრების მიხედვით დაცლა-დატვირთვის მეთოდის შემუშავება
  • საპორტო ოპერაციების ზედამხედველობა
  • ტვირთის აღწერა
  • ტვირთის დაბმა-დამაგრება როგორც გემზე, ასევე  სატრანსპორტო საშუალებებზე
  • ტვირთის მოკლე და გრძელვადიანი ვადით დასაწყობება და შენახვა