ამწეთი მომსახურება

ამწეს მფლობელებთან მრავალწლიანი ურთიერთობა და პროექტების ორგანიზების დიდი გამოცდილება შესაძლებლობას გვაძლევს შემოგთავაზოთ ამწე სამუშაოების კომპლექსური მომსახურება.

ჩვენი გამოცდილი გუნდი მარტივად ახდენს შესაძლო რისკების შეფასებას,  ყველა განსახორციელებელი ღონისძიება შეესაბამება უსაფრთხოების მოთხოვნებს და იგეგმება სწორი თანმიმდევრობით.

ყოველივეს გათვალისიწინებით ჩვენ მზად ვართ ჩავერთოთ კომპლექსურ გადაზიდვებში, რომელიც მოითხოვს სპეციფიური ამწეების ჩართვას დატვირთვისა და გადმოტვირთვის პროცესში.