ტვირთის დაზღვევა

იმის გათვალისიწნებით რომ კარგად გვესმის ჩვენი სახელშეკრულებო ვალდებულებები და ჩვენს საქმიანობასთან დაკავშირებული რისკები, გიანთის ყველა პასუხისმგებლობა, რომელიც დაკავშირებულია ტვირთის გადაზიდვასა და სატერმინალო მომსახურებასთან, ისევე როგორც ტექნიკა და თანამშრომლები დაზღვეულია.

ასევე, თქვენი მოთხოვნის შემთხვევაში, შეგვიძლია დავაზღვიოთ ტვირთი კონკურენტუნარიან ფასში.