მინგეჩაური

პროექტის დასახელება: მინგეჩაური

2 იდენტური ტრანსფორმატორის ტრანსპორტირება BOS SHELF-ის პორტიდან მინგეჩაურში.

ძირითადი დეტალები:

წონა : 241.230 ტ

სიგრძე-10.9მ; სიგანე- 5.5მ; სიმაღლე-5.0მ

გამომგზავნი ქვეყანა:

დანიშნულების ქვეყანა: აზერბაიჯანი

მომსახურების ჩამონათვალი::

 • გადაზიდვის შესაძლებლობის შესწავლა (სურვეი)
 • ოპტიმალური სატრანსპორტო კონფიგურაციის შერჩევა (სატრანსპორტო ნახაზები), სიგანეში 4.5 მ მისაბმელის აწყობა, სპეციალური ჰიდრავლიკური ღერძებით (1.5 File)
 • რისკების შეფასება და მაკორექტირებელი ღონისძიებების გატარება
 • საგზაო მოდიფიკაციის სამუშაოები
 • კრიტიკულ მოსახვევებში გასვლის კომპიუტერული მოდელირება (2/3D სიმულაციები)
 • ნებართვების მომზადება
 • ტექნიკის მობილიზება/დემობილიზება
 • ტვირთის დაბმა/დამაგრება
 • დაცვა/გაცილება
 • უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა
 • ტრანსპორტირება