სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი (SCPX)

პროექტის დასახელება: სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი (SCPX)

მილსადენის გაფართოების ფარგლებში მილების სარკინიგზო გადაზიდვა საქართველოსა და აზერბაიჯანის სხვადასხვა დანიშნულების რკინიგზის სადგურებში.

ძირითადი დეტალები:

 • ტვირთი: მილები
 • 260,000.00 Frt.

გამომგზავნი ქვეყანა: შუა აზია

დანიშნულების ქვეყანა: საქართველო, აზერბაიჯანი

მომსახურების ჩამონათვალი::

 • მილების სარკინიგზო გადაზიდვა საქართველოსა და აზერბაიჯანის მიმართულებით და ცარიელი ვაგონების უკან დაბრუნება
 • გადაზიდვის გეგმის შემუშავება
 • დატვირთვისა და დაბმა/დამაგრების სქემის შემუშავება
 • სარკინიგზო ვაგონების დატვირთვა და ტვირთის დამაგრება
 • დატვირთული შემადგენლობის ინსპექტირება
 • რკინიგზის შემადგენლობის ორგანიზება
 • სარკინიგზო გადაზიდვის უზრუნველყოფა
 • ტვირთის მეთვალყურეობა მთელი გადაზიდვის პროცესში
 • ვაგონების დანიშნულების ადგილამდე ტრანსპორტირება
 • ცარიელი ვაგონების უკან დაბრუნება
 • პროექტის მენეჯმენტი
 • კონტრაქტორ კომპანიებთან ურთიერთობა
 • ხარისხიანი და უსაფრთხო სერვისის უზრუნველყოფა