წყალტუბო 500

პროექტის დასახელება: წყალტუბო 500

პროექტის აღწერა: 7 ტრანსფორმატორის და მათი მაკომპლექტებელი ნაწილების ტრანსპორტირება დანიშნულების ადგილამდე. ძირითადი დეტალები: 4 ცალი 136 ტონიანი და 3 ცალი 90 ტონიანი ტრანსფორმატორი.

ძირითადი დეტალები:

გამომგზავნი ქვეყანა: თურქეთი

დანიშნულების ქვეყანა: საქართველო

მომსახურების ჩამონათვალი::

  • მარშრუტის შესწავლა (სურვეი)
  • ოპტიმალური სატრანსპორტო კონფიგურაციის შერჩევა (სატრანსპორტო ნახაზები)
  • რისკების შეფასება და მაკორექტირებელი ღონისძიებების გატარება
  • ნებართვების მომზადება
  • დაცვა/გაცილების უზრუნველყოფა
  • ტრანსფორმატორის სამონტაჟო (სატაკელაჟო) სამუშაოების დაგეგმარება, დოკუმენტაციის მომზადება (მეთოდსტეიტმენტი), რისკების და უსაფრთხოების შეფასება
  • ტვირთის მიღება ფოთის პორტში
  • დროებით დასაწყობება გიანთის ტერმინალზე
  • ტერმინალიდან ტვირთის ტრანსპორტირება წყალტუბოში
  • სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება: ჰიდრავლიკური დომკრატების, სასრიალო და ტვირთის შემოსაბრუნებელი მოწყობილობების დახმარებით ტრანსფორმატორების ფუნდამენტზე განთავსება