მანავის ჭაბურღილის პროექტი

პროექტის დასახელება: მანავის ჭაბურღილის პროექტი

საბურღი მოწყობილობის გადაზიდვა ფოთიდან-მანავის მიმართულებით და უკან.

ძირითადი დეტალები:

 • 14,861.16 CBM
 • 2,704,297 KG

გამომგზავნი ქვეყანა: აშშ

დანიშნულების ქვეყანა: საქართველო (მანავი)

მომსახურების ჩამონათვალი::

 • შესაბამისი ტექნიკის შერჩევა დასატვირთად
 • გადაზიდვის ნებართვებისა და ესკორტის უზრუნველყოფა
 • საჭიროების შემთხვევაში მხარდამჭერი გუნდის მობილიზება
 • დაბმა-დაამგრებისათვის სერთიფიცირებული სამაგრი საშუალებების უზრუნველყოფა
 • კვალიფიცირებული ინგლისურენოვანი ზედამხედველი დატვორთისა, დაცლისა, დაბმა/დამაგრების სამუშაოებისათვის
 • სერთიფიცირებული ამწე ტექნიკის მობილიზება დატვირთვისა და დაცლის ადგილებში
 • ამწე ტექნიკის პარალელურად კვალიფიცირებული ჩამბმელების ორგანიზება
 • გადაზიდვის სრული მონიტორინგი და ზედამხედველობა, შესაბამისი დაგეგმვა ყველა რისკის გათვალისიწნებით
 • პერსონალისთვის შესაბამისი დამცავი აღჭურვილობის უზრუნველყოფა