განჯის ელექტროსადგური

პროექტის დასახელება: განჯის ელექტროსადგური

ტრანსფორმატორებისა და დამატებითი კომპონენტების ტრანსპორტირება ინკოტერმსის მიხედვით: FOT / FOR ფოთი, საქართველო FOT / FOR განჯა, აზერბაიჯანი.

ძირითადი დეტალები:

  • 286.850 Frt.
  • სარკინიგზო გადაზიდვა და ტვირთის გადმოტვირთვა ასს-ზე, ასევე ფუნდამენტზე მოთავსება ჰიდრავლიკური დომკრატებითა და სასრიალო სისტემებით 

გამომგზავნი ქვეყანა: ჩინეთი

დანიშნულების ქვეყანა: განჯა, აზერბაიჯანი

მომსახურების ჩამონათვალი::

  • არაგაბარიტული ტვირთის გადაზიდვის შესაძლებლობა და კალკულაცია
  • სარკინიგზო სადგურებთან შეთანხმებების ორგანიზება
  • ტვირთის გადაზიდვის მეთოდების შემუშავება და რკინიგზის სამსახურებთან შეთანხმება
  • ტვირთის სარკინიგზო ვაგონზე დატვირთვა და დამაგრება 
  • ჰიდრავლიკური დომკრატებითა და სასრიალო სისტემებით ტრანსფრომატორის ვაგონიდან ავტომანქანაზე გადატანა და ფუნდამენტზე მოთავსება
  • „კარამდე“ მიტანის სერვისი
  • უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა