ლუდის რეზერვუარები

პროექტის დასახელება: ლუდის რეზერვუარები

პროექტის აღწერილობა: არაგაბარიტული რეზერვუარების ტრანსპორტირება შემდეგი ინკოტერმსის მიხედვით: FOT ფოთი, საქართველო FOT საგურამო, საქართველო.

ძირითადი დეტალები:

  • 316,050.00 Frt.
  • 21 ცალი ლუდის რეზერვუარი, თითოეული 15.050 ტონა
  • L 17.8 x D 4.37 მ.

გამომგზავნი ქვეყანა: ევროპა

დანიშნულების ქვეყანა: საგურამო, საქართველო

მომსახურების ჩამონათვალი::

  • თანმხლები დოკუმენტაციის გამოშვება
  • უსაფრთხო სამუშაო გარემოს მონიტორინგი
  • არაგაბარიტული ტვირთების ნებართვების / გაცილების უზრუნველყოფა საგზაო გადაზიდვებისათვის
  • არაგაბარიტული რეზერვუარების დატვირთვა კუთვნილ სპეციალიზირებულ მისაბმელებზე
  • რეზერვუარების დაბმა-დამაგრება
  • დანიშნულების პუნქტამდე ტვირთის მიტანა