სოკარის ჰაორის მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტი

პროექტის დასახელება: სოკარის ჰაორის მოდერნიზაციისა და რეკონსტრუქციის პროექტი

ნავთობინდურსტრიისთის მნიშვნელოვანი პროექტი გულისხმობდა 2 გემის მიღებას/დამუშავებას და ნავთობგადამამუშევებელი ქარხნის 3 განსხვავებული მოწყობილობის ტრანსპორტირებას ორ ეტაპად, რომელთაგან ყველაზე გრძელი დანადგარი 47 მეტრი იყო, ხოლო ყველაზე მძიმე 206 ტონა.

ძირითადი დეტალები:

 1. დანადგარი: 206ტ. სიგრძე-23.7მ; სიგანე-6.0მ; სიმაღლე-5.9მ
 1. დანადგარი: სიგრძე-47მ; სიგანე-6.1მ; სიმაღლე-6.2მ
  წონა: 186ტ.
 1. დანადგარი: სიგრძე-33.3მ; სიგანე-3.8მ; სიმაღლე-4.1მ
  წონა: 135ტ.

გამომგზავნი ქვეყანა:

დანიშნულების ქვეყანა: აზერბაიჯანი

მომსახურების ჩამონათვალი::

 • გადაზიდვის შესაძლებლობის შესწავლა (სურვეი)
 • ოპტიმალური სატრანსპორტო კონფიგურაციის შერჩევა (სატრანსპორტო ნახაზები)
 • რისკების შეფასება და მაკორექტირებელი ღონისძიებების გატარება
 • საგზაო მოდიფიკაციის სამუშაოები
 • კრიტიკულ მოსახვევებში გასვლის კომპიუტერული მოდელირება (სიმულაციები)
 • ნებართვების მომზადება
 • ტექნიკის მობილიზება/დემობილიზება
 • ტვირთის დაბმა/დამაგრება
 • დაცვა/გაცილება
 • უსაფრთხო სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა
 • ტრანსპორტირება

 

განსაკუთრებული მოთხოვნა:

ასს-ების მაღალი ინტენსივობის მოძრაობა სხვადასხვა აღჭურვილობით, დადგენილ ვადებში.