საზღვაო კონტეინერის მახასიათებლები

დასატვირთი წონა დამოკიდებულია კანონმდებლობით ნებადართულ მაჩვენებლებზე, ავტოსატრანსპორტო საშუალების თითოეულ ღერძზე მაქსიმალურ დატვირთვასა და სრულ მასაზე. კონტეინერის მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს საზღვაო ხაზების მიხედვით.

  სტანდარტული კონტ.
  კონტეინერის ტიპი შიდა ზომები (მ) ღია კარი (მ)
ღია სახურავი (მ) ტარის წონა მოცულობა
დატვირთვა
20' Dry Container L: 5.896
W: 2.340
  2,200 კგ
33.0 მ3
24,850 კგ
W: 2.350
H: 2.274
4,849 lbs 1,179 cu. ft 54,783 lbs
H: 2.385
       
40' Dry Container L: 12.035  W: 2.343    3,700 კგ 67.0 3 23,800 კგ
W: 2.347  H: 2.278 8,155 lbs 2,393 cu. ft 52,470 lbs
H: 2.349         
40' Hi-Cube Dry Container L: 12.056 W: 2.343
  3,000 კგ 76.0 3 24,500 კგ
W: 2.347
H: 2.584
6,612 lbs 2,714 cu. ft 54,013 lbs
H: 2.684
        
45' High Cube
Container
L: 13.582
W: 2.340
  3,900 კგ 86.0 3  26,580 კგ
W: 2.347
H: 2.585
8,596 lbs 3,071 cu. ft
H: 2.696
     

 

  მაცივარ კონტ.
  კონტეინერის ტიპი შიდა ზომები (მ)
ღია კარი (მ) ღია სახურავი (მ) ტარის წონა მოცულობა დატვირთვა
20' Reefer Container L: 5.430
W: 2.286
  2,900 კგ 26.8 3 24,250 კგ
W: 2.286 H: 2.188
6,392 lbs 957 cu. Ft 53,460 lbs
H: 2.155        
40' Reefer Container L: 11.577 W: 2.294
  4,000 კგ 56.1 3 23,500 კგ
W: 2.294 H: 2.174
8,816 lbs 2,000 cu. ft 51,808 lbs
H: 2.110
       

40' Hi-Cube Reefer
Container

L: 11.577 W: 2.290
  4,200 კგ 64.1 3 23,300 კგ
W: 2.294 H: 2.535
9,257 lbs 2,279 cu. Ft 51,367 lbs
H: 2.409
       
45' Hi-Cube Reefer
Container
L: 13.102 W: 2.290
  5,200 კგ 75.4 3 22,300 კგ
W: 2.294 H: 2.535
11,464 lbs 2,571 cu. Ft 49,163 lbs
H: 2.409
       

 

  სპეციალიზირებული კონტ.
  კონტეინერის ტიპი შიდა ზომები (მ)
ღია კარი (მ) ღია სახურავი (მ) ტარის წონა მოცულობა დატვირთვა
20' Open Top Container L: 5.919
W: 2.286
L: 5.425
2,200 კგ 32.0 3 25,300 კგ
W: 2.340 H: 2.251
W: 2.223 4,849 lbs 1,143 cu. ft 55,776 lbs
H: 2.286          
  40' Open Top Container L: 12.043
W: 2.289
L: 11.622 4,100 კგ 64.0 3 23,400 კგ
W: 2.338
H: 2.253
W: 2.188 9,036 lbs 2,355 cu. ft 51,588 lbs
H: 2.272
         
  20' Flat Rack Container L: 5.935
  L: 5.693
2,600 კგ   24,900 კგ
W: 2.398   W: 2.398 5,730 lbs   54,895 lbs
H: 2.327          
  20' Collapsible Flat Rack Container L: 5.966   L: 5.422 2,900 კგ   24,600 კგ
W: 2.418   W: 2.418
6,392 lbs   54,233 lbs
H: 2.286
         
40' Flat Rack Container L: 12.080 L: 12.796   4,900 კგ   22,600 კგ
W: 2.438 W: 2.438 10,800 lbs   49,824 lbs
H: 2.103        
40' Collapsible Flat Rack Container L: 12.178
L: 11.662   5,200 კგ
 
23,500 კგ
W: 2.365
W: 2.365 11,463 lbs   49,163 lbs
H: 1.943
       

20' Platform Container

L: 5.928
L: 2.290   4,200 კგ
 
22,300 კგ
W: 2.318
H: 2.535
9,257 lbs   51,367 lbs
 40' Platform Container L: 12.052     5,400 კგ
 
22,100 კგ
W: 2.438   11,902lbs   48,722 lbs