კომპანიის დაფუძნება

კომპანია გიანთი დაფუძნდა 2005 წელს თბილისში და დროის ძალიან მოკლე გახდა ლიდერი კომპანია სატრანსპორტო სფეროში ამ რეგიონში.