მშვიდობის ხიდი

პროექტის დასახელება: მშვიდობის ხიდი

პროექტის აღწერილობა: ხიდის შემადგენელი კომპონენტების ტრანსპორტირება კომპანიის კუთვნილი ავტომანქანებით ფოთიდან თბილისში.

ძირითადი დეტალები:

 • 316.85 Frt.
 • 134 ადგილი, ყველა დეტალისა და აქსესუარის ჩათვლით
 • ყველა დეტალი ასიმეტრიული რკინის კონსტრუქციისგან შედგებოდა, სწორედ ამიტომ გადაზიდვა განსაკუთრებულ რისკთან იყო დაკავშირებული

გამომგზავნი ქვეყანა: იტალია

დანიშნულების ქვეყანა: თბილისი, საქართველო

მომსახურების ჩამონათვალი::

 • დოკუმენტაციის მომზადება
 • საპორტო მომსახურების ზედამხედველობა
 • ჩამოსული ტვირთის დათვალიერება
 • არაგაბარიტული ტვირთის ნახაზების და გაანგარიშებების მომზადება
 • გადაზიდვის ნებართვებისა და ესკორტის უზრუნველყოფა
 • ტვირთის ასს-ზე დატვირთვა და დაბმა/დამაგრების სამუშაოები
 • უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა
 • ტვირთის გადაზიდვა დანიშნულების ადგილამდე