საჰაერო გადაზიდვა

კომპანია "გიანთი ლოჯისტიკსი" გთავაზობთ საჰაერო გადაზიდვების სრულ სპექტრს,  აგენტების ფართე ქსელის მეშვეობით.

საჰაერო მომსახურების მოკლე ჩამონათალი:

  • საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვები
  • კონკურენტული განფასებები
  • ტვირთების გაერთიანება და დანაწევრება შემდგომი ტრანსპორტირებისათვის
  • ტვირთის დაზღვევა (კლინეტის მოთხოვნის შესაბამისად)
  • საპროექტო გადაზიდვები
  • ადგილობრივი მომსახურებების უზრუნველყოფა საქართველოს მასშტაბით
  • კარიდან/კარამდე მიტანის მომსახურება
  • საბაჯო-საბროკერო მომსახურება
  • ტვირთის დასაწყობება და დისტრიბუცია
  • ხარისხიანი და სანდო მომსახურების უზრუნველყოფა