სახმელეთო გადაზიდვა

კომპანია ფლობს საკუთარ მრავალპროფილურ სატრანსპორტო პარკს როგორიცაა: ბაქნის, ტენტიან, სპეციალიზირებულ, მრავალღერძიან ჰიდრავლიკურ მოდულარულ მისაბმელებს და სხვა სპეციალურ ტექნიკას არაგაბარიტული/მძიმეწონიანი ტვირთების ტრანსპორტირებისათვის. ამასთანავე, კომპანიის გამოცდილება საშუალებას გვაძლევს უზრუნველვყოთ საიმედო სერვისი კონკურენტუნარიან ფასებთან ერთად.

ასევე მზად ვართ შემოგთავაზოთ ინტეგრირებული გადაწყვეტილებების სრული სპექტრი საავტომობილო ტვირთების გადაზიდვებში ევროპის, თურქეთს, შუა აზიის, კავკასიისა და ყოფილი დსთ ქვეყნების მასშტაბით.

საავტომობილო გადაზიდვის მომსახურებების მოკლე ჩამონათვალი:

  • ყველა სახის გენერალური/ ნაკრები/ საკონტეინერო/ არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთების ტრანსპორტირება
  • მთლიანი და ნაწილობრივად დატვირთული მანქანებით ტრანსპორტირება (FTL / LTL)
  • რეფ კონტეინერების ტრანსპორტირება კუთვნილი გენსეტების მეშვეობით
  • კარიდან კარამდე მიტანის სერვისი

პროექტული გადაზიდვები:

  • არაგაბარიტული / მძიმეწონიანი ტვირთების გადაზიდვა საკუთარი საავტომობილო პარკით
  • ნებართვებისა და გაცილების ორგანიზება როგორც ადგილობრივი გადაზიდვის, ასევე მთელი სატრანზიტო დერეფნის ჩათვლით
  • სპეციალიზებული მრავალპროფილური მისაბმელები
  • კვლევებისა თუ ლოჯისტიკური ანალიზის ჩატარება
  • რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ანალიზის ჩატარება

ჩვენი უნიკალური სპეციალიზაცია - არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთების გადაზიდვა.