ხის პროექტი

პროექტის დასახელება: ხის პროექტი

ურთულესი გამოწვევა: 640 ტონიანი ხის ტვირთის გადაზიდვა ბუკნარიდან შეკვეთილში კომპანიის კუთვნილი ასს-ებით, ბორნის მომსახურების ჩართვით

ძირითადი დეტალები:

 • ტვირთი: ხე
 • სიმაღლე: 47 მ
 • წონა: 640 ტ
 • გარდა ამისა კომპანიას ასევე მოახდინა 400 ტონამდე წონის ხეების ტრანსპორტირება

გამომგზავნი ქვეყანა: აჭარა, საქართველო

დანიშნულების ქვეყანა: აჭარა, საქართველო

მომსახურების ჩამონათვალი::

 • დროებითი გზის კონსტრუქციის ორგანოზებაში მონაწილეობა
 • 2დ და 3დ მოდულაციების და გადაზიდვის მეთოდების შემუშავება
 • ასს-ების შერჩევა და უზრუნველყოფა
 • სატრანსპორტო კომბინაციების შემუშავება
 • ტექნიკის მობილიზება/დემობილიზება
 • სამუშაო ჯგუფის ორგანიზება და ზედამხედველობა
 • სახმელეთო გადაზიდვა კომპანიის კუთვნილი ასს-ებით