შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი

პროექტის დასახელება: შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტი

ძირითადი დეტალები:

  • 3,103.616 Frt.
  • 24 x 119 ტონიანი ტრანსფორმატორი
  • დამატებით გაგრილების სისტემები და სხვა სათადარიგო ნაწილები

გამომგზავნი ქვეყანა: ევროპა

დანიშნულების ქვეყანა: საქართველო (ახალციხე)

მომსახურების ჩამონათვალი::

  • გადაზიდვის ნებართვებისა და ესკორტის უზრუნველყოფა
  • ტვირთის სარკინიგზო ვაგონებსა  და ასს-ზე დატვირთვა და დაბმა/დამაგრების სამუშაოები
  • „კარამდე“ მიტანის სერვისი
  • საკუთარი ძალებით ტვირთის ჩამოცლა და სამუშაო არეალზე გადატანა