ნავის პროექტი

პროექტის დასახელება: ნავის პროექტი

მთლიანი ნავებისა და სათადარიგო ნაწილების გადაზიდვა ფოთი-ბაქოს მიმართულებით

ძირითადი დეტალები:

6 ნავი შემდეგი პარამეტრებით:
სიგრძე 32მ x სიგანე 6.3მ x სიმაღლე 4.2მ, წონა 42 ტონა.

გამომგზავნი ქვეყანა: ევროპა

დანიშნულების ქვეყანა: ბაქო, აზერბაიჯანი

მომსახურების ჩამონათვალი::

  • პირველ რიგში მარშრტუტის შესწავლა და გადაზიდვის განხორცილეების შესაძლებლობები
  • კომპიუტერული მოდელირება
  • არაგაბარიტული ტვირთის ნახაზების და გაანგარიშებების მომზადება
  • სპეციალური სატრანსპორტო ჩარჩოს დამზადება
  • გადაზიდვის ნებართვების შეთანხმება
  • პორტში ტვირთის მიღების ზედამხედველობა
  • ტვირთის ასს-ზე დატვირთვა და დაბმა/დამაგრების სამუშაოები
  • ტვირთის გადაზიდვა დანიშნულების ადგილამდე