ცემენტის ქარხნები

პროექტის დასახელება: ცემენტის ქარხნები

პროექტის აღწერილობა: 3 ასფალტის ქარხნის ტრანსპორტირება შემდეგი ინკოტერმსის მიხედვით: FOT / FOR ფოთი, საქართველო FOT / FOR ბაქო აზერბაიჯანი.

ძირითადი დეტალები:

 • 14820.71 Frt.
 • 208 არა/გაბარიტული ერთეული. 3 ასფალტის ქარხანა.
 • 3 ასფალტის ქარხანა ჩამოვიდა ერთი ჩარტერული რეისით. ტვირთი უმეტესად ხასიათდებოდა, როგორც არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი კონსტრუქციები

გამომგზავნი ქვეყანა: სავანაჰ, ამერიკა

დანიშნულების ქვეყანა: ბაქო, აზერბაიჯანი

მომსახურების ჩამონათვალი::

ჩარტერული გემი + საგზაო / სარკინიგზო გადაზიდვა

 • აგენტირება
 • ტვირთის დათვალიერება და აღრიცხვა
 • არაგაბარიტული ტვირთების ნებართვების / გაცილების უზრუნველყოფა როგორც საგზაო, ასევე სარკინიგზო გადაზიდვებისას
 • ვაგონების მობილიზაცია დატვირთვის გეგმის მიხედვით
 • კომპანიის კუთვნილი საავტომობილო პარკით გადაზიდვის განხორციელება
 • არაგაბარიტული / გაბარიტული ტვირთების დატვირთვა როგორც ვაგონებზე ასევე ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე
 • ტვირთების დაბმა-დამაგრება
 • დანიშნულების პუნქტამდე ტვირთის მიტანა