საერთაშორისო გამოფენა ევროპა 2015

2015 წელს გიანთი პირველად იყო წარმოდგენილი არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთების ყოველწლიურ საერთაშორისო გამოფენაზე ბელგიაში, რომელსაც ესწრებოდნენ სფეროში წარმოდგენილი გადამზიდავი კომპანიები, გემთმფლობელები, სხვადასხვა პორტის წარმომადგენლები, საინვვესტიციო და საპროექტო ჯგუფები. გამოფენის პარალელურად მიმდინარეობდა სამუშაო შეხვედრები და ტრენინგები.

შედეგად ჩამოვაყალიბეთ კარგი პარტნიორული ურთიერთობები ჩვენ სფეროში წარმოდგენილ კომპანიებთან.